transparència

Aquest és el portal de transparència del Teatre. Aquí penjarem el pressupost general, el pla d'activitats, el resultat de les auditories externes, si escau, i altra informació rellevant referent a la comptabilitat, contractació i administració del teatre.

Actualment aquesta és una pàgina web en construcció, a poc a poc anirem completant tota la informació necessària. La transparència, la pulcritud i l'accessibilitat a la informació en els processos administratius són una prioritat per aquesta institució.


Mentre la documentació no estigui penjada si vols fer una consulta, pots registrar una instància sol·licitant la informació desitjada.